Video Conference मार्फत कार्य सम्पदान सम्झौताको हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न

आ.ब. २०७७/०७८ को कार्य सम्पदान सम्झौता भई सकेको हुँदा त्यसलाई सफल कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. आशा सिंहज्यूसंग क्षेत्रीय प्रहरी अस्पताल तथा प्रदेश प्रहरी अस्पतालका प्रमुखहरु संग भिडियो कन्फ्रेरेन्स मार्फत कार्य सम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न गर्नु भएको छ ।