घुम्ती नमुना संक्लन सेवा (MSCV)

मिति २०७७।०५।१५ 

 घुम्ती नमूना संक्लन सेवा (MSCV)  नेपाल प्रहरी अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर प्र.अ.म.नि. डा. आशा सिंहज्यू लगायत चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई MSCV को Handeling Demostartion कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।