SBA Training for Staff Nurse Training उद्घाटन

आज मिति २०७६।०५।०४ गतेदेखी संचालन भईरहेको १२ कार्यदिनको  गैर आवाशिय SBA Training for Staff Nurse तालिम यस अस्पतालका प्र.ना.म.नि डा. आशा सिंहज्यु बाट उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न भयो  । सो तालिममा यस अस्पतालमा कार्यरत १२ जना Nursing Staff हरुको सहभागिता रहेको छ ।