Refresher तालिम समापन

यस अस्पतालमा मिति २०७६।०४।०६ गतेदेखि १५ कार्य दिनको गैर आवशिय "Refresher Training For CMA/ANM/Nursing Assts." (जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज.) पांचौं समुहको आज मिति २०७६।०४।२३ गते यस अस्पतालका मेडिकल डाईरेक्टर प्रा.प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. दुर्गा थापा ज्यू बाट तालिम समापन भएको र उक्त तालिममा २० जना जु.प्र.अ./प्र.ह./प्र.ज हरू सहभागी भई सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गर्नु भएको ।