BLS तथा ACLS तालिम समापन सम्बन्धमा

मिति २०७६।०३।८ र ९ गते गते यस अस्पतालमा संचालित २ कार्यदिनको गैर आवाशिय BLS (BASIC LIFE SUPPORT ) AND ACLS (ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT) तालिम आज मिति २०७६।०३।१० गते यस अस्पतालका मेडिकल डाईरेक्टर प्रा.प्र.अ.म.नि डा. दुर्गा थापाज्यूबाट समापन तथा प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भयो । साथै उक्त तालिममा प्रा.प्र.ब.उ.१ जना, प्रा.प्र.ना.उ. २ जना, प्रा.प्र.नि २ जना, प्रा.प्र.ना.नि १० जना गरी जम्मा १५ जना प्रशिक्षार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।