Endoscopy, ECG and Echocardiography Assistant तालिम समापन सम्बन्धमा

आ.व. २०७५।०७६ को स्वीकृत तालिम क्यालेण्डर अनुसार मिति २०७६।०२।०८ गतेदेखि नेपाल प्रहरी अस्पतालमा संचालित १५ कार्य दिनको गैर आवाशिय "Endoscopy, ECG and Echocardiography Assistant Training" जु.प्र.ह./प्र.ह./ प्र.ज." प्रथम समूहको  तालिम आज मिति २०७६।०२।२७ गते यस अस्पतालका मेडिकल डाईरेक्टर प्रा.प्र.अ.म.नि डा. दुर्गा थापाज्यूबाट समापन तथा प्रमाण पत्र वितरण भएको तथा उक्त तालिममा प्रा.प्र.ना.नि २ जना, प्रा.प्र.स.नि ६ जना, प्रा.प्र.ह. २ जना तथा प्रा.प्र.ज. ५ जना गरी जम्मा १५ जना  प्रशिक्षार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।