CCMT for Doctors तालिम समापन सम्बन्धमा

मिति २०७५।०५।२४ गतेदेखि यस अस्पतालमा संचालन भएको १५ दिन अवधिको Critical Care Management Training For Doctors दोश्रो समुहको तालिम मिति २०७५।०६।१२ गते यस अस्पतालका निमित्त मेडिकल डाईरेक्टर प्राविधिक प्रहरी नायब महानिरिक्षक डा.दुर्गा थापा पुनबाट समापन भएको र उक्त तालिममा १० जना प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (मेडेकल अफिसर) हरुले सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गरेको ।