दर्ज्यानी चिन्ह शुसोभन तथा पदभार ग्रहण

गते दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन पश्चात यस अस्पतालमा पदभार ग्रहण गर्नु भएको साथै नेपाल सरकार माननिय उप-प्रधान तथा गृह मन्त्रीस्तर को मिति २०७३।०९।०१ गतेको निर्णय अनुसार प्राविधिक प्रहरी समूह, स्वास्थ्य उप-समुह अन्तर्गत प्राविधिक प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक पदबाट प्राविधिक प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा हुनु भएका निम्न प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु मजकुर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षक ज्यूबाट मिति २०७३।०९।०४ गते दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन पश्चात यस अस्पतालमा पदभार ग्रहण गर्नु भएको ।

निम्नः-

       १.      डा. मीनराज पाठक

       २.      डा. आशा सिंह

       ३.      डा. सुमन राजा श्रेष्ठ