Obstetrics and gynaecology

पूर्व प्रहरी, अशक्त तथा अमर प्रहरी परिवारहरुको सेवाका लागि स्थापित यस नेपाल प्रहरी अस्पतालमा २०५६ चैत २७ गते यस स्त्री तथा प्रसुति सेवा विभागको समुदघाटन भएको थियो । यस विभागले हाल OPD सेवा, Indoor र आकास्मित स्त्री तथा प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै सर्वसाधारणका लागि परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ ।

यस अस्पतालमा हुने Operation हरु:

Total Abdominal hysteroctomy, Caesarean Section, Hysterecopy, Vaginal Hysterectomy, Myomectomy, Colposcopy, Polypectormy, Laproscopy, CAC & etc.

थप सेवा विस्तारको क्रममा मिति २०७२ चैत २७ गते यस अस्पतालमा प्रसुति सेवाको सुरुआत भएको थियो । प्रसुति सेवा लिन आएका महिलाहरुको सम्पूर्ण परीक्षण गरी प्रसूतिपछि जन्मिने बच्चाको स्वास्थ्य स्थिति जाचँ गरि सेवा सुचारू भैरहेको छ । 

 

चिकित्सकः

AIGP Dr. Asha Singh

SP Dr. Abhimanyu Shresha

DySP Dr. Sebak Shrestha

DySP Dr. Rojina Manandhar

DySP Dr. Deepa Chudal

DySP Dr. Sabita Singh